Numer IBAN - Kod SWIFT - Przelewy krajowe i zagranicznePo wstąpieniu polski do struktur unii europejskiej nadzór bankowy podjął decyzję o dostosowaniu naszego sytemu bankowego do obowiązujących w zjednoczonej europie norm.  Numery kont bankowych, które do tego momentu różniły się między sobą formatem i ilością  cyfr i znaków, zostały ujednolicone i zestandaryzowane. Do transakcji bankowych IQ option na terenie kraju wprowadzony został format numeru konta NRB (Numer Rachunku Bankowego), a do przelewów międzynarodowych format IBAN (International Bank Account Number). Numer IBAN składa się z dwuliterowego wyznacznika kraju, dwucyfrowego numeru kontrolnego i 24 cyfrowego numeru rachunku.

Jak wygląda bankowy numer IBAN dla konta w polsce?

Konto bankowe i jego numer w polskich bankach składa się z 26 znakowego ciągu cyfr NRB i posiada następującą formę:

CC BBBB BBBB KKKK KKKK KKKK KKKK

Oznaczenia: CC – dwie cyfry kontrolne, BBBB BBBB – numer rozliczeniowy instytucji finansowej, KKKK KKKK KKKK KKKK – indywidualny i niepowtarzalny numer rachunku klienta banku, ustalany zgodnie z zasadami ustalonymi przez bank.

Numer w standardzie IBAN składa się z standardowego numeru NRB poprzedzonego oznacznikiem kraju – w przypadku polski PL i posiada następującą formę

PL CC BBBB BBBB KKKK KKKK KKKK KKKK

Przykładowe polskie konto w formacie NRB i IBAN będzie wyglądało następująco:

Numer rachunku w formacie NRB

67 3782 2894 5893 8595 5883 5100

Ten sam numer w formacie IBAN

PL67 3782 2894 5893 8595 5883 5100

Numery wykorzystywane w postaci elektronicznej nie posiadają przerw i składają się z odpowiednio 26 lub 28 znakowego ciągu.

Numer IBAN wykorzystywany jest do międzynarodowych przelewów finansowych z i do polski. Błędne podanie numeru powoduje odrzucenie przelewu przez system bankowy. Należy pamiętać, że każdy europejski kraj posiada własny system numeracji IBAN. Zachęcamy do zapoznania się z numerami IBAN na świecie.


Co to jest kod SWIFT ?

Kod SWIFT to światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych. Polska nazwa SWIFT posiada swój międzynarodowy odpowiednik BIC. Kody SWIFT składają najczęściej z 8 znaków zawierających cyfry i liczny. Każdy bank na świecie posiada swój indywidualny i niepowtarzalny kod SWIFT będący jNumer IBAN - Kod SWIFT - Przelewy krajowe i zagraniczneego identyfikatorem w operacjach międzybankowych. Przykłady kodu SWIFT polskich banków:

Kod SWIFT banku PKO BP – BPKOPLPW
Kod SWIFT mBank – BREXPLPWMUL
Kod SWIFT BZ WBK – WBKPPLPP
Kod SWIFT ING – INGBPLPW
Kod SWIFT Pekao SA – PKOPPLPW

Aby sprawdzić kod SWIFT własnego banku skorzystaj z zakładki – Kod SWIFT, a następnie wybierz bank w którym posiadasz konto bankowe.

Dokonując przelewów zagranicznych do takich Państw jak np. Wielka Brytania, Irlandia czy Niemcy zawsze należy podać kod SWIFT banku do którego robimy przelew. Numer ten wymagany jest również do wykonania wypłaty z firm bukmacherskich czy zajmujących się międzynarodowym pośrednictwem finansowym takich jak PayPal, Moneybookers czy Ukash.

Jak wykonać przelew zagraniczny do polski?

Do wykonania przelewu do polski w formularzu należy wpisać następujące informacje:

  1. Konto bankowe – 28 cyfrowy numer rachunku bankowego w formacie IBAN
  2. Prawidłowe dane (imię i nazwisko lub nazwa firmy) adresata przelewu. Jest to niezwykle ważne, gdyż niektóre banki zagraniczne wstrzymują przelew jeśli dane podane nie zgadzają się z danymi właściciela rachunku.
  3. Dokładny adres adresata wpłaty
  4. Międzynarodowy kod BIC – SWIFT identyfikujący bank odbiorcy przelewu.
  5. Nazwę i adres banku odbiorcy

Przelewy zagraniczne do polski przekazywane są zazwyczaj w ciągu 2-3 dni roboczych. Należy pamiętać jednak, że zgodnie z międzynarodowymi standardami banki mają maksymalnie 6 dni na dokonanie przelewu. Dokonując transferu środków sprawdzamy jakie są koszty przelewu. W niektórych sytuacjach koszty przelewu są niezwykle wysokie i warto skorzystać z pośrednictwa firmy zajmującej się przekazami elektronicznymi.